Fejlesztés-Pályázat

Széchenyi 2020

Cégünk 2016 során a GINOP-2.1.7 Prototípus fejlesztési pályázatát nyerte el.

A projekt címe: Újfajta villamos és méréstechnikai kábelátvezető termékcsalád prototípusának kifejlesztése

Szerződött támogatás összege: 101 572 706 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 64,05%

A projekt szakmai tartalmának összefoglaló bemutatása:

A tárgyi projekt célja hogy kifejlesztésre kerüljön egy újfajta, az eddigieknél jobb, hatékonyabb villamos és méréstechnikai átvezető és csatlakozó termékcsalád.

A VISOLA Kft. az eddigi praxisában a hermetikus villamos és méréstechnikai kábelátvezetők számos típusából álló termékeinél szigetelő-hermetizáló anyagként két szerves anyagot: szilikon gumit és epoxit (műgyantát) használt. E két anyag szigetelőként való sikeres felhasználása a szerves anyagtudományok ismeretén kívül sokirányú kísérleti kutatást, technológiai eljárások kikísérletezését és tapasztalati tudást feltételez.

A két említett szerves anyag közül a szilikon gumi elsősorban – jó szigetelési tulajdonságai mellett – rugalmassága miatt került alkalmazásra, amely nagy kiterjedésű elektromos átvezetők esetén a hődilatáció elviselése szempontjából fontos. Ezekben a szerkezetekben a szigetelés fő szerepét azonban az epoxi viseli, amelyet kitűnő szigetelési ellenállásának, mechanikai (nyomóerővel szembeni) szilárdságának, és mindenekelőtt a termikus öregedéssel szembeni ellenállásának köszönhetően széles körben alkalmazzák elektromos szigetelőként. Ugyanakkor epoxi rideg anyag, és emiatt az átvezetések és csatlakozások összekötéséhez szükséges mechanikai terhelés (húzó, hajlító erő) elviselésére nem alkalmas. Ezt a feladatot az epoxit rendszerint körülvevő fémtok végzi el. Ekkor merül föl – a szigetelőanyag típusától függetlenül – az elektromos átvezetések és terminálok gyártásának alapvető problémája: a szigetelőanyag-fém kötés határfelületén végbemenő fizikai és kémiai folyamatok vizsgálata és technikai megvalósításának komplex kérdésköre.

E kérdések tanulmányozása a VISOLA Kft. számára eddig sem voltak idegenek. Új piacok és alkalmazási területek megcélzása az eddigieknél szigorúbb követelményeket támasztanak a termékekkel szemben. Ezek a követelmények lehetnek:

  • hosszúidejű ellenállás magasabb hőmérsékletekkel szemben
  • nagyobb környezeti hatások, (légszennyezés, kémiai anyagok, nap és egyéb sugárzások, stb.)
  • nagyobb mechanikai igénybevételek (rázkódás, földrengés, hőtágulás-zsugorodás, stb.)

Ahhoz, hogy a projekt keretében kifejlesztendő termékek eleget tegyenek a fenti, és még számos más követelménynek, a következő kutatás-fejlesztési feladatok megoldása szükséges:

  • Az alkalmazott szigetelő anyagok diverzifikálása, ezen belül: a szerves szigetelő anyagok mellett szervetlen szigetelő anyagok bevezetése
  • Epoxi – mint általános szigetelő anyag - alkotó komponenseinek modifikálása, a belőle készülő termékek eltérő specifikációjának megfelelően
  • A szervetlen – elsősorban kerámia – szigetelő anyagként való speciális alkalmazása, technológiai sajátságainak megismerése, processzálásához szükséges infrastruktúra létrehozása

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.04.03.

A projektazonosító száma: GINOP-2.1.7-15-2016-00724